Golfstok - Białostocki Klub Sportowy

Golfstok - Białostocki Klub Sportowy zaprasza na Ogólnopolski Dzień Golfa, który odbędzie się 2 czerwca!

W ramach akcji będzie można bezpłatnie skorzystać z obiektu (strzelnica golfowa, symulatory) w godzinach 10:00-14:00.

W tym czasie członkowie klubu będą udzielać pierwszych lekcji gry oraz informować o tym w jaki sposób zrobić Zieloną Kartę i zostać członkiem klubu.

Golfstok - Białostocki Klub Sportowy

Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne

Golfstok – Białostocki Klub Sportowy 

ul. Marczukowska 10, 15-001 Białystok

Strona internetowa: www.golfstok.pl

Tel.: 85 748 60 60

Mail: golfstok@golfstok.pl